Syberyjski przewodnik online dating calgary speed dating promo code

Rated 3.81/5 based on 853 customer reviews

Duma była ponownie powołana w następstwie rewolucji w 1905 roku i istniała do 1917 roku, kiedy rozwiązano ją na polecenie Rządu Tymczasowego.W 1785 roku powołano do życia samorządy miejskie, a w 1864 roku samorządy ziemskie.Rządy Stalina doprowadziły do przekształcenia ZSRR w potężny ośrodek gospodarczy. Pod rządami Michaiła Gorbaczowa w 1991 roku doszło do rozwiązania ZSRR i od tej pory Rosja oraz 14 pozostałych republik radzieckich tworzą samodzielne państwa.Zmiany te kosztowały jednak życie wielu milionów ludzi, którzy padli ofiarą okrutnej polityki. Niedźwiedź brunatny w moskiewskim ogrodzie zoologicznym. Niedźwiedź zajmuje szczególne miejsce w kulturze rosyjskiej, a od czasu kiedy William Szekspir przyrównał Rosję do „niedźwiedzia z północy”, stał się symbolem Rosji Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum z 12 grudnia 1993 roku, Rosja jest republiką federalną o semiprezydenckim systemie rządów.W 1547 roku Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara, a nazwa państwa została zmieniona na Carstwo Rosyjskie.

Rewolucje w 1917 roku oraz I wojna światowa położyły kres monarchii. W XII wieku Ruś Kijowska uległa rozbiciu na księstwa udzielne. Kultura ruska kształtowała się pod silnym wpływem Słowian południowych i Bizancjum, za których pośrednictwem przyjęto prawosławie.Wydzielone w XIII wieku Księstwo Moskiewskie doprowadziło do scalenia większości ziem ruskich i wyzwolenia ich spod panowania tatarskiego (XIII–XV w.).Najazdy tatarskie wywarły silny wpływ na historię Rusi, a sami Tatarzy są obecnie największą mniejszością etniczną Rosji.

Leave a Reply